Home

Welkom op de site van de URMONDIAJEUGDTOERNOOIEN


jo driessen
c en e
eidams
keram
vd beucken
deloite
jodriessen
rabo
meulenberg427
logo-gemeente-stein
poulissen
fa peeters
kampsvanbaar advokaten
kivit
busje 2
onwijs
beukenessers
cis-websolutions
logo-vankaathoven
art_gallery5
hrm_logo
nks
beter wonen
monteforte 3
anytimefitnesslogo
kwaliteit-verloont
gelissen

TOERNOOI FOTO'S:

Deze zijn te bewonderen op: www.wijurmond.nl


DANKWOORDJE:

Beste allemaal,

De klus is geklaard. Na een lange voorbereiding, waarbij tot het laatste moment onduidelijk bleef welke speelschema's gehanteerd konden worden, is het nu allemaal achter de rug.

De weergoden waren ons, op een enkele bui na, gunstig gezind.

De drie toernooiweekenden van ons 39-ste jeugdtoernooi zijn omgevlogen. En wat is het uiteindelijk een mooi toernooi geworden. Een toernooi waar Urmondia best trots op mag zijn.

Ten gevolge van de "concurrentie" van de vele andere festiviteiten in ons eigen dorp en de nabije omgeving was het dit jaar een hele klus om alle vrijwilligersposten op te vullen, maar toch is het ook dit jaar weer gelukt. Zelden hebben zovele vrijwilligers er de schouders onder gezet zoals dit jaar. Heel hartelijk dank hiervoor.

Verder zijn we heel veel dank verschuldigd aan onze vele grote en kleinere toernooi sponsoren. Mede dank zij hun steun konden alle deelnemende teams een trofee mee huiswaarts nemen en kregen de meer dan 500 jeugdige spelers tussen de 12 en 5 jaar een mooie, grote herinneringsmedaille mee naar huis.

Een dankwoord ook aan de 64 deelnemende verenigingen. Uit het feit dat vele teams ieder jaar weer op onze toernooien terugkeren, kunnen we concluderen dat ze het op ons toernooi naar hun zin hebben.

Dit jaar konden we ook weer vele nieuwe verenigingen begroeten. Hopelijk zien we hun volgend jaar weer terug.

Wij besluiten met een dankzegging aan alle medewerkers die vrijwillig hebben bijgedragen tot het welslagen van ons 39-ste Jeugdtoernooi. Een bijdrage die we niet snel zullen vergeten.

Zonder namen te noemen willen we de mensen bedanken die voor en achter de schermen gewerkt hebben. Mensen van de catering, eetbuffetten, kantine, EHBO en snoepwinkel.

De toezichthouders op onze kleedlokalen en het schoonhouden hiervan. De man die zorgde voor rechte lijnen op de grote en kleine speelvelden. De bonnenverkopers en de medewerkers op het secretariaat. Ook de fotograaf, wiens foto's ook te bewonderen zijn op www.wijurmond.nl mogen we hierbij niet vergeten.

Tevens een bedankje richting maandagvrijwilligers die ons voetbalcomplex schoon hielden en de beschadigingen herstelden.

En "last but not least" een dankwoord aan de heren scheidsrechters. Soms bekritiseerd, maar bedenk hierbij dat iedereen naar eer en geweten heeft gefloten en......, zonder hun kan het spelletje niet gespeeld worden.

Nogmaals, HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!


TOERNOOIEN JO12 - JO11 - JO10 - JO09  - JO08 en JO07 / JO06

Ook de  programma's voor bovengenoemde categorieën zijn inmiddels verzonden en staan ook op deze site in de rubriek Programma's.


TOERNOOIEN JO15; JO13; MO17 & MO15:

De programma's voor bovengenoemde toernooien zijn verzonden en staan inmiddels op deze site in de rubriek: Programma's.

het MO15 toernooi  gaat helaas niet door ten gevolge van te weinig aanmeldingen.


TOERNOOIEN JO19 & JO17:

De programma's van het JO19; JO17-top- en JO17-lagertoernooi  staan vermeld in de rubriek: Programma's


MEISJESTOERNOOIEN 2018:

 n.a.v. diverse vragen met betrekking tot deelname van meisjesteams aan onze toernooien hebben we besloten om  alsnog aparte meisjestoernooien te organiseren.

De datums zijn:

  1.  MO17 toernooi op zaterdag 25 augustus (elftallen);
  2.  MO15 toernooi op zondag 26 augustus (elftallen);
  3.  MO13 toernooi op zondag 2 september (achttallen).

Mocht hiervoor interesse zijn kijk dan in de rubriek INFORMATIE  c.q. AANMELDEN.


**Beste Sportvrienden,

Voorafgaand aan de competitiestart van het seizoen 2018 / 2019 is Urmondia weer voornemens om, voor de 39-ste keer in successie, haar internationale jeugdvoetbaltoernooien te organiseren.

Wilt U meer weten, klik dan op een van de rubrieken hiernaast.


**Liebe Sportfreunde,

Auch dieses Jahr organisiert vv Urmondia, vorabgehend der Saison 2018 / 2019 zum 39-mal ihre Jugend Fussball Tourniere.

Für weitere Informationen, Klicke auf einer der Rubriken nebenan.


** Dear Sportfriends,

Prior to the competitionstart 2018 / 2019 organizes vv Urmondia for the 39-th time in succession its Youth Footbaltournaments.

For more informations, click on the topics here beside.


** Cher Amis Sportive,

Avant nous commonser les compétition de foot 2018 / 2019  vv Urmondia organiser pour le 39 fois avec succës les tournement pour les jeunes.

Pour plus dínformations: eliquez sur les rubriques an gauche.


Laatst aangepast op vrijdag 07 september 2018 12:35