Home

Welkom op de site van de URMONDIAJEUGDTOERNOOIEN


cis-websolutions
vd beucken
kwaliteit-verloont
meulenberg427
logo-vankaathoven
logo-gemeente-stein
beuken essers
poulissen
gelissen
onwijs
nks
kampsvanbaar advokaten
art_gallery5
bouts auto
fysio urmond 1
monteforte 3
keram
fa peeters
eidams
bouts jpeg
deloite
jo driessen
samenwerken-zwart-1
kivit
anytimefitnesslogo
hrm_logo
beter wonen
jodriessen
busje 2
peeters
infra
rabo


FOTO'S VAN HET TOERNOOI ZIJN TE DOWNLOADEN VIA DE SITE

WWW.WIJURMOND.NL


Beste allemaal,

De klus is geklaard. Na een lange voorbereiding, waarbij tot het laatste

moment onduidelijk bleef welke speelschema's gehanteerd konden worden,

is het nu allemaal achter de rug.

De weergoden waren ons ook dit jaar weer gunstig gezind.

De drie toernooiweekenden van ons 40-ste jeugdtoernooi zijn omgevlogen.

En wat is het uiteindelijk een mooi toernooi geworden. Een toernooi waar Urmondia best trots op

mag zijn.

Vele vrijwilligers hebben er weer hun schouders onder gezet om er ook dit jaar weer een succes van

te maken. Heel hartelijk dank hiervoor.

Verder zijn we heel veel dank verschuldigd aan onze vele grote en kleinere toernooi sponsoren.

Mede dank zij hun steun konden alle deelnemende teams een trofee mee huiswaarts nemen en

kregen de meer dan 500 jeugdige spelers tussen de 12 en 5 jaar een mooie, grote

herinneringsmedaille omgehangen.

Een dankwoord ook aan de ruim vijftig deelnemende verenigingen.

Uit het feit dat vele teams ieder jaar weer op onze toernooien terugkeren,

kunnen we concluderen dat ze het op ons toernooi naar hun zin hebben.

Dit jaar konden we ook weer vele nieuwe verenigingen begroeten. Hopelijk zien we hun

volgend jaar weer terug.

Wij besluiten met een dankzegging aan alle medewerkers die vrijwillig hebben bijgedragen

tot het welslagen van ons 40-ste Jeugdtoernooi. Een bijdrage die we niet snel zullen vergeten.

Zonder namen te noemen willen we de mensen bedanken die voor en achter de schermen gewerkt

hebben.

Mensen van de catering, eetbuffetten, kantine, EHBO en snoepwinkel.

De toezichthouders op onze kleedlokalen en het schoonhouden hiervan. De man die zorgde voor

rechte lijnen op de grote en kleine speelvelden. De bonnenverkopers en de medewerkers op het

secretariaat. Tevens een dankwoord aan de fotograaf wiens foto's zijn te downloaden via de

site: www.wijurmond.nl

Tevens een bedankje richting maandagvrijwilligers die ons voetbalcomplex schoon hielden

en de beschadigingen herstelden.

En "last but not least" een dankwoord aan de heren scheidsrechters. Soms bekritiseerd, maar

bedenk hierbijdat iedereen naar eer en geweten heeft gefloten en......, zonder hun kan

het spelletje niet gespeeld worden.

Nogmaals, HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!Beste sportvrienden,

30 augustus: i.v.m. de afmelding van de Engelse schoolteams van Solihull School zijn de

programma's van de JO08 t/m JO12 ge-updated. zie de rubriek programma's


22 augustus: inmiddels staan ook de programma's voor het laatste weekend (zaterdag

31 augustus en zondag 1 september op de site.

attentie: er is nog een plaats beschikbaar in het JO13 ochtendprogramma van zondagmorgen

25 augustus; indien er interesse is dan melden vóór vrijdagavond op 0650570958

20 augustus:  er heeft een update plaatsgevonden in het MO17 programma.

18 augustus: PROGRAMMA'S LAATSTE WEEKEND: aangezien er nog verenigingen zijn die

zich willen aanmelden voor onze toernooien in het laatste weekend, zullen de programma's

iets later verschijnen (in de loop van deze week).

we willen wel al de toernooitijden bekend maken zodat in ieder geval jullie planning

gemaakt kan worden.

  • Het toernooi op zaterdag 31 augustus (JO06 / JO07) start om 11.00 uur en duurt tot
  •  ca. 14.00 uur
  • Het toernooi op zondag 1 september (JO08 / JO09 / JO10) start om 09.30 uur en
  • duurt tot ca. 13.00 uur
  • Het toernooi op zondag 1 september (JO11 / JO12) start om 14.00 uur en duurt tot ca.
  •  17.00 uur

15-augustus: er heeft een programma-update plaatsgevonden voor de JO17 hoger en JO19.

Voor het laatste toernooiweekend is er nog plaats voor enkele JO06 en JO07 teams op

zaterdag 31 augustus;

Ook voor zondagochtend 1 september is nog plaats voor een JO08 - JO09 en JO10 team.

voor de zondagmiddag is er nog een plekje vrij in het lagere JO12 toernooi.

Inmiddels staan ook de programma's voor zaterdag 24 augustus op de site. Het betreft

de programma's voor de MO17; JO15 hoger en lager en de JO14.

Ook de programma's voor zondag 25 augustus staan op de site; het betreft de toernooien

voor de JO13 top; JO13 hoger en de JO13  lager.

De programma's voor de JO19 (zondag 18 augustus) en JO17 toernooien staan inmiddels op

deze site.

Het MO15 toernooi gaat helaas niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen om een leuk en

representatief toernooi te kunnen aanbieden.

We willen voor deze categorie het MO15 toernooi van vv Sittard aanbevelen dat op

zaterdag 24 augustus gehouden wordt. contactpersoon is Monique: 0623389491


**Beste Sportvrienden,

Voorafgaand aan de competitiestart van het seizoen 2019 / 2020 is Urmondia weer voornemens om,

voor de 40-ste keer in successie, haar internationale jeugdvoetbaltoernooien te organiseren.

Wilt U meer weten, klik dan op een van de rubrieken hiernaast.


**Liebe Sportfreunde,

Auch dieses Jahr organisiert vv Urmondia, vorabgehend der Saison 2019 / 2020 zum 40-mal ihre

Jugend Fussball Tourniere.

Für weitere Informationen, Klicke auf einer der Rubriken nebenan.


** Dear Sportfriends,

Prior to the competitionstart 2019 / 2020 organizes vv Urmondia for the 40-th time in succession its

Youth Footbaltournaments.

For more informations, click on the topics here beside.


** Cher Amis Sportive,

Avant nous commonser les compétition de foot 2019 / 2020  vv Urmondia organiser pour le 40 fois

avec succës les tournement pour les jeunes.

Pour plus d'informations: cliquez sur le bouton á gauche.


****************************************************************************************************
Laatst aangepast op maandag 09 september 2019 18:13